822464_world_512x512

Expin™ Combo GP Kit

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Expin™ Combo GP Kit

Hãng sản xuất: GeneAll

Xuất xứ: Hàn Quốc

– là tổng hợp của Gel SV & PCR SV – thay đổi tùy người sử dụng và cho hiệu suất cao