822464_world_512x512

Exgene™ Tissue SV (plus!)

tinh sạch DNA từ mô động vật, các tb nuôi cấy, máu

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Exgene™ Tissue SV (plus!)

Hãng sản xuất: GeneAll

Xuất xứ: Hàn Quốc

– tinh sạch DNA từ mô động vật, các tb nuôi cấy đối với Tissue SV
– có thể dùng cả máu nếu là kit Plus
– các size khác nhau (mini, Midi, MAXI) thì lượng mẫu ban đầu và lượng DNA thu được khác nhau