822464_world_512x512

Hệ thống tách tế bào tự động - autoMACS Pro

autoMACS Pro là hệ thống hoàn toàn tự động tách tế bào sử dụng công nghệ hạt từ MACS Microbead Technology

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Công nghệ hạt từ MACS – tiêu chuẩn vàng trong tách tế bào
  • Tế bào ngay sau khi tách có thể sử dụng ngay cho các ứng dụng tiếp theo như Flow Cytometry, nuôi cấy, các xét nghiệm chức năng, FISH, PCR và các nghiên cứu “omics”