822464_world_512x512

Máy chia tế bào đơn lẻ tự động CloneSelect Single-Cell Printer

Model: CloneSelect Single-Cell Printer

Hãng sản xuất: Molecular Devices

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Tự động sắp xếp và chia các tế bào đơn lẻ ra các đĩa nuôi tế bào
  • Chia tế bào nhanh chóng trên đĩa 96 giếng (5 phút) và 384 giếng (10 phút)
  • 5 khung hình được ghi lại sau khi chia tế bào để đánh giá kết qủa
  • Có thể sử dụng trên các dòng tế bào có kích thước từ 5-40µm