822464_world_512x512

Máy rửa đĩa AquaMax

Model: Aqua Max

Hãng sản xuất: Molecular Devices

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Có khả năng rửa 96/ 384 giếng cùng lúc

* Ứng dụng của AquaMax Microplate Washer

+ Có thể thay đổi 96- and 384-well Plate Wash Heads

+ Xét nghiệm sinh hóa (ELISA…)

+ Xét nghiệm trên tế bào (bao gồm các tế bào bám dính)

+ Các xét nghiệm cần rửa vi sinh

* Phần mềm:

+ Giao diện cảm ứng

+ Có hơn 100 chương trình khác nhau, mỗi chương trình có thể chứa tới 50 bước

+ Giảm thời gian rửa