822464_world_512x512

Máy rửa đĩa theo từng strip MultiWash+

Model: MultiWash+ 

Hãng sản xuất: Molecular Devices

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Máy Multiwash+ rửa đĩa 96 giếng theo từng strip/ lần. Dùng cho các thí nghiệm có bước rửa:

+ Xét nghiệm ELISA

+ Xét nghiệm huỳnh quang miễn dịch- FIA (Fluorescent Immuno Assay)

+ Xét nghiệm phát quang miễn dịch- LIA (Luminescent Immuno Assay)

+ Cytotoxicity assay

+ Agglutination assay

* Protocol & chế độ rửa

+ Bảng điều khiển bằng cảm ứng + 20 protocol rửa khác nhau

+ Lên tới 8 cycle/ protocol

+ Điều chỉnh được tốc độ, lực hút, thể tích, thời gian

+ Điều chỉnh được thời gian ủ

+ 3 chế độ lắc