822464_world_512x512

MSC-Brew GMP Medium

Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec- Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Môi trường không chứa huyết thanh và các thành phần có nguồn gốc từ động vật (xeno-free, serum-free)
  • Không yêu cầu cơ chất gắn tế bào (cell attachment substrate)
  • Hỗ trợ giúp chọn lọc và tăng sinh tế bào MSC từ các nguồn tủy xương, mô mỡ, dây rốn
  • Lựa chọn: Túi 500mL hoặc 2000mL
  • Được sản xuất và thử nghiệm theo hệ thống chất lượng ISO 13485
  • Được chứng nhận và tuân thủ các hướng dẫn liên quan GMP