822464_world_512x512

MSC-Brew GMP Medium

Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec- Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Môi trường không chứa huyết thanh và các thành phần có nguồn gốc từ động vật (xeno-free, serum-free)
  • Không yêu cầu cơ chất gắn tế bào (cell attachment substrate)
  • Hỗ trợ giúp chọn lọc và tăng sinh tế bào MSC từ các nguồn tủy xương, mô mỡ, dây rốn
  • Lựa chọn: Túi 500mL hoặc 2000mL
  • Được sản xuất và thử nghiệm theo hệ thống chất lượng ISO 13485
  • Được chứng nhận và tuân thủ các hướng dẫn liên quan GMP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *