822464_world_512x512

Máy ly tâm 5810/ 5810R

Máy ly tâm đa năng

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Khả năng tải lên tới 750mL
  • Có nhiều rotor để lựa chọn, phù hợp với nhiều loại ống khác nhau