822464_world_512x512

Kit tách chiết DNA/RNA virus

ab Genix™ Viral DNA and RNA Extraction Kit

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Mẫu bệnh phẩm đa dạng: máu, mẫu quệt, dịch hầu họng, đờm, nước tiểu
  • Sử dụng trên hệ thống máy tự động abGenix
  • Thời gian thực hiện: 30 phút
  • Sử dụng công nghệ hạt từ cho độ tinh sạch cao