822464_world_512x512

Hệ thống chuẩn bị NGS tự động Biomek

Chuẩn bị thư viện là nút thắt cổ chai số 1 trong quá trình chuẩn bị mẫu cho NGS bởi nó yêu cầu thời gian thao tác bằng tay đáng kể

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Tăng năng suất, độ lặp lại cao và ổn định
  • Giải phóng được nhiều nguồn lực để tập trung vào phân tích dữ liệu và giải thích kết quả
  • Hệ thống có thể tích hợp với nhiều thiết bị khác nhau như máy cắt DNA bằng siêu âm, máy PCR, máy qPCR, máy đọc đĩa đa năng,… từ hơn 70 hãng sản xuất khác nhau như Molecular Devices, Eppendorf, Covaris, Lonza, Brooks, ThermoFisher Scientific
  • Quy trình chuẩn bị thư viện hoàn toàn tự động: < 30 phút cho thao tác tay
  • Chuẩn bị được 96 mẫu thư viện trong < 6 giờ
  • Công suất > 25 lần so với chuẩn bị thư viện bằng thủ công
  • Đã được tối ưu với nhiều bộ kit từ các hãng khác nhau như Illumina, KAPA, NEB,….