822464_world_512x512

Máy quang phổ BioPhotometer D30

Thiết bị phục vụ nghiên cứu

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Hệ thống quang  học: dạng đo hấp thụ quang 1 chùm tia with reference beam
 Máy đã được chương trình hoá sẵn các phương pháp đo: 
Đèn phát sáng: Xenon
Chiều cao của chùm sáng: 8.5mm
 Bước sóng đo:  230 nm, 260 nm, 280 nm, 320 nm,340 nm, 405 nm, 490 nm, 562 nm, 595 nm và 600 nm
Độ rộng khe quang phổ: < 4nm
Độ hấp thụ ánh sáng: 0 A đến 3.0 A tại 260 nm
Thiết bị đo chùm tia hấp thụ: CMOS photodiodes
Khoảng đo nồng độ dsDNA: 2.5-1500 ng/ul
Kích thước (W x D x H): 295 x 400 x 150 (mm)
Trọng lượng máy: 5.4 kg
Giao diện: RS 232 C, serial,USB master, USB stick, kết nối PC, giao diện cho phép kết nối với máy in nhiệt của Eppendorf

 

THAM KHẢO THÊM VỀ SẢN PHẨM TẠI ĐÂY