822464_world_512x512

Phát hiện nhanh virus SARS-CoV-2 (COVID-19) bằng Colorimetric LAMP từ New England BioLabs

COVID-19_LP_Banner_0320

Khả năng phát hiện một tác nhân truyền nhiễm trong một dịch bệnh lan rộng là rất quan trọng đối với sự thành công của các nỗ lực kiểm dịch bên cạnh việc sàng lọc chính xác các trường hợp nhiễm bệnh tiềm ẩn.

Do đó, các phương pháp test nhanh, chính xác thực hiện bên ngoài phạm vi phòng thí nghiệm giúp mở rộng phạm vi kiểm soát và nỗ lực giám sát dịch bệnh hiệu quả hơn.

Gần đây, New England Biolabs, Inc. (NEB) và các nhà khoa học, thuộc viện nghiên cứu dịch tễ học tại Trung Quốc (Wuhan Institute of Virology, the Chinese Academy of Sciences) đã báo cáo một phương pháp để xác định RNA virus SARS-CoV-2 (COVID-19) từ RNA tinh sạch hoặc mẫu tế bào ly giải trực tiếp từ mẫu bệnh phẩm bảo quản trong Universal Transport Medium (UTM)  bằng cách sử dụng khuếch đại đẳng nhiệt (LAMP) và đánh giá kết quả trực quan thông qua sự thay đổi màu.

Phương pháp đơn giản và độ nhạy cao cung cấp cơ hội phát hiện virus nhanh và chính mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng chẩn đoán phức tạp.

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin