822464_world_512x512

Điện di đứng SE 600

Mô tả

* Tính năng

– Dùng để điện di gel polyacrylamide biến tính hoặc không biến tính, gel agarose, điện di 2 chiều

– Nhiệt độ được duy trì từ 1°C đến 45°C nhờ hệ thống luân nhiệt được tích hợp bên trong máy

– Có thể chạy lên tới 4 gel kích thước 16 x 18 cm (112 mẫu) trong chỉ một lần chạy

– Hệ thống làm mát chủ động hiệu quả nhờ sử dụng khuấy từ hoạt động liên tục trong quá trình chạy cho kết quả phân tách băng rõ ràng, tránh bị vệt, băng thẳng

– Kích thước bản gel lớn cho phép khả năng phân tách tốt

* Đặc tính kỹ thuật:

– Số lượng bản gel chạy tối đa: 4

– Số lượng bản gel chạy tối thiểu: 1

– Dòng điện tối đa: 500 mA

– Hiệu điện thế tối đa: 1000 VDC

– Công suất tối đa: 50 W

– Điều kiện môi trường vận hành:  4°C đến 40°C, độ ẩm lên đến 80%

– Thể tích buffer: 4.5 L (với hiệu điện thế chạy thấp), 4.0 L (với hiệu điện thế chạy cao)

– Kích thước (W x H x D): 32 x 29 x 14 cm

– Khối lượng: 8 kg