822464_world_512x512

Gel strip dùng cho điện di đẳng điện (điện di chiều thứ nhất)

Mô tả

– Immobiline™ DryStrip chứa gradient pH được tạo sẵn cố định trong gel poly acrylamide đồng nhất

– Các gel ở dạng khô và sẽ được bù nước với dung dịch bù nước phù hợp

– Mỗi strip được đóng gói riêng lẻ để dễ dàng thao tác và bảo quản

– Mỗi strip có các thông tin sau: dấu “+” biểu thị anode (acid), dải pH, số serial và mã vạch (barcode) để dễ dàng nhận biết

– Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩmĐóng gói
Immobiline DryStrip pH 4-7, 24 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 6-9, 24 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10, 24 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10 NL, 24 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-11 NL, 24 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 4-7, 18 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 6-11, 18 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10 NL, 18 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-11 NL, 18 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 4-7, 13 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 6-11, 13 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10 NL, 13 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10 , 13 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-11 NL, 13 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 4-7, 11 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 6-11, 11 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10, 11 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-11 NL, 11 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 4-7, 7 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 6-11, 7 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10 NL, 7 cm*12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-10, 7 cm12 strip
Immobiline DryStrip pH 3-11 NL, 7 cm*12 strip

* NL: non-linear pH gradient: gradient pH không tuyến tính (để cải thiện độ phân giải, độ dốc của gradient pH có thể bị giảm ở giữa)