822464_world_512x512

Marker màu cho điện di protein

Mô tả

– Sử dụng trên SDS-PAGE

– Theo dõi quá trình điện di protein và quá trình chuyển protein lên màng lai (Western Blotting) mà không cần nhuộm

– Gồm 3 dải kích thước với số lượng các băng protein khác nhau

– Dễ dàng tan trong nước lạnh và nước nóng

– Bảo quản: -15°C đến -30°C

– Đóng gói: 250 uL/ống