822464_world_512x512

Hệ thống chụp ảnh gel huỳnh quang, quang hóa và phóng xạ Amersham Typhoon

Model: Amersham Typhoon

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Amersham Typhoon là hệ thống laser scanner thế hệ mới, được thiết kế cho hình ảnh linh hoạt và định lượng chính xác mẫu huỳnh quang, mẫu nhuộm màu (colorimetric) và mẫu nucleic acids, protein gắn phóng xạ trên gel, màng, đĩa nhiều giếng, đĩa nuôi cấy tế bào, lam kính hay phần mô

– Amersham Typhoon có độ nhạy và độ phân giải hình ảnh cao với khoảng động học tuyến tính rất rộng

– Có thể phát hiện tín hiệu thấp đến 3 pg protein

– Độ phân giải cao: độ phân giải pixel nhỏ đến 10 µm

– Vùng quét rộng (40 x 46 cm) cho phép ghi hình ảnh cùng lúc 20 gel/ màng (10 x 8 cm) hoặc 9 đĩa nhiều giếng, cho phép dễ dàng so sánh kết quả và tiết kiệm thời gian

– Khả năng quét tự động, bán tự động và nhận biết tự động kính lọc

– Dễ dàng thêm hoặc thay đổi kính lọc tùy theo nhu cầu của người dùng

– Tối đa 8 kính lọc có thể được sử dụng

* Đặc tính kĩ thuật:

+ Độ sâu bit: 16 bit

+ Các kiểu nhận biết: Huỳnh quang, hình ảnh phóng xạ, định lượng mẫu nhuộm màu, hóa phát quang

+ Khoảng động học: > 5 orders of magnitude

+ Lasers: LD488, SHG532, LD635, LD685, LD785

+ Kích thước pixel: 10, 25, 50, 100 hoặc 200 μm và 1000 μm pre-scan

+ Đồng vị phóng xạ: 3H, 11C, 14C, 125I, 18F, 32P, 33P, 39S, 99mTc

+ Vùng quét: 40 x 46 cm

+ Kính lọc tiêu chuẩn: IP Fltr 390BP, Cy2 Fltr 525BP20, Cy3 Fltr 570BP20, Cy5 Fltr 670BP30, IRshort Fltr 720BP20, IRlong Fltr 825BP30

+ Hiệu điện thế: 100 – 240V