822464_world_512x512

Hệ thống tinh sạch protein AKTA Avant

Model: AKTA Avant

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– AKTA Avant là hệ thống sắc ký được tối ưu cho việc sàng lọc môi trường tinh chế và tối ưu quy trình tinh chế ở quy mô nhỏ trước khi nâng lên sản xuất

– Phần mềm UNICORN được sử dụng để điều khiển quá trình tự đông trên AKTA Avant giúp tăng tính hiệu quả trong quá trình tinh chế.

– Các hệ bơm được thiết kế có tốc độ dòng tin cậy ở cả áp suất thấp và cao, cho thời gian tách ngắn. Có 2 cảm biến theo dõi áp lực được kết nối sẵn vào bơm

– Hệ thống bơm cung cấp dòng chảy liên tục và chính xác đem lại độ đồng nhất trong quá trình chạy theo chương trình gradient.

– Bộ bơm mẫu chuyên dụng cho các ứng dụng tự động, có kết hợp cảm biến khí để đảm bảo không có bọt khí trong hệ thống.

– Bộ lắc mẫu đảm bảo cho dung dịch đệm luôn đồng nhất suốt quá trình chạy gradient. Kích thước buồng trộn mẫu phụ thuộc vào tốc độ dòng và dung dịch đệm sử dụng.

– Màng lọc trong bộ lắc dễ dàng thay thế và có kích thước lỗ 10mm

– Cảm biến áp lực và không khí giúp tăng tính an toàn khi vận hành và bảo vệ thiết bị

– Theo dõi UV, độ dẫn điện và pH cho dữ liệu thời gian thực khi chạy sắc ký