822464_world_512x512

Bộ kit định lượng protein

2-D Quant Kit

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Bộ kit dùng để định lượng chính xác nồng độ protein trong mẫu chuẩn bị cho điện di như điện di 2 chiều, điện di SDS-PAGE

– Định lượng protein với nồng độ từ 0 đến 50 μg với thể tích mẫu từ 1 đến 50 μl

– Bộ kit định lượng protein bằng phản ứng so màu (colorimetric assay) với thuốc thử đủ cho 500 phản ứng

– Bộ kit chứa: 250 ml chất kết tủa, 250 ml chất đồng kết tủa, 50 ml dung dịch đồng, 2 x 250 ml thuốc thử A, 5 ml thuốc thử B, 5 ml BSA standard (2 mg/ml)

– Bảo quản: 2-8°C