822464_world_512x512

Dung dịch bù nước cho gel strip

Mô tả

– Tăng cường sự phân tách trong những vùng căn bản của điện di chiều thứ hai

– Các vệt ngang và các chấm dương tính giả được giảm bằng cách ngăn chặn quá trình oxi hóa không đặc hiệu

– Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩmĐóng gói
DeStreak Rehydration Solution*5 x 3 mL
DeStreak Reagent**1 mL

* DeStreak Rehydration Solution được cung cấp ở dạng pha sẵn và có thể sử dụng ngay sau khi bổ sung IPG Buffer như một dung dịch bù nước cho Immobiline DryStrip. Các thành phần của dung dịch có hiệu quả trong việc hòa tan protein

** DeStreak Reagent là dung dịch riêng rẽ để bổ sung vào dung dịch bù nước do khách hàng chuẩn bị. 12 μl DeStreak Reagent được bổ sung vào 1 mL dung dịch bù nước