822464_world_512x512

Đệm bổ sung vào dung dịch bù nước cho gel strip

Mô tả

– Được tối ưu cho Immobiline DryStrip với các dải pH khác nhau

– Tăng cường sự phân giải cho điện di chiều thứ nhất

– Tín hiệu nền thấp

– Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩmĐóng gói
IPG Buffer pH 4-71 mL
IPG Buffer pH 6-11*1 mL
IPG Buffer pH 3-101 mL
IPG Buffer pH 3-10 NL1 mL
IPG Buffer pH 3-11 NL1 mL

* Sản phẩm này có thể sử dụng cho cả Imomobiline DryStrip pH 6-9 và Immobiline DryStrip pH 6-11