822464_world_512x512

Bộ kit tách chiết protein từ nấm men

Yeast Protein Extraction Buffer Kit

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Tách chiết hàm lượng cao protein từ nấm men sử dụng enzyme Zymolase

– Không cần sử dụng đến các hạt thủy tinh để ly giải tế bào

– Hoạt động của các protein được bảo toàn nhờ sử dụng các chất hoạt động bề mặt nhẹ trong quá trình tách chiết

– Bộ kit tương thích với nhiều ứng dụng nghiên cứu protein như: nghiên cứu enzyme (ví dụ: ß-galactosidase, luciferase, chloramphenical acetyltransferase) sắc kí, điện di protein, xét nghiệm miễn dịch (ELISA, Western Blots, RIA) …