822464_world_512x512

Bộ kit thẩm tích mini

Mini Dialysis Kit

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Thẩm tích mẫu ở quy mô nhỏ (thể tích tối thiểu là 10 µl)

– Thao tác dễ dàng và độ thu hồi mẫu cao nhờ sử dụng ống microtube có gắn sẵn màng thẩm tích ở đầu

– Lựa chọn 4 loại kit khác nhau phù hợp với khối lượng phân tử của protein và thể tích mẫu

– Sau khi thẩm tích, mẫu có thể được bảo quản ngay trong ống

– Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩmĐóng gói
Mini Dialysis Kit 1 kDa cut-off, up to 250 µlCho 50 lần sử dụng
Mini Dialysis Kit 1 kDa cut-off, up to 2 mLCho 50 lần sử dụng
Mini Dialysis Kit 8 kDa cut-off, up to 250 µlCho 50 lần sử dụng
Mini Dialysis Kit 8 kDa cut-off, up to 2 mLCho 50 lần sử dụng