822464_world_512x512

Hệ thống tinh sạch protein - AKTA pure

Hệ thống sắc ký tinh sạch protein nhanh

Model: AKTA pure 150 M

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Model: AKTA pure 150 M

* Tính năng:

– AKTA pure là hệ thống tinh sạch protein nhanh linh động, trực diện được ứng dụng tinh chế, tinh sạch nhanh các proteins, các đoạn peptide và nucleic acid từ quy mô microgam cho đến hàng chục gam sản phẩm mục tiêu

– Hệ thống tinh chế được thiết kế dạng mô-đun với nhiều chọn lựa các phụ kiện cho phép linh động trong tinh chế các virus, proteins, peptide và các hoạt chất sinh học khác (interferon, interleukin,..)

– Các ứng dụng: sắc ký ái lực, sắc ký lọc gel, sắc ký trao đổi ion, sắc ký tương tác kỵ nước và sắc ký đảo pha

– Đạt tiêu chuẩn an toàn: 2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (R&TTE)