822464_world_512x512

Huyết thanh FBS

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Công nghệ True Pool cho chất lượng và thành phần ổn định và đồng nhất theo từng lô sản xuất
  • Có nhiều nguồn gốc khác nhau: US, South America, Canada, Australia, New Zealand
  • Xử lý ba lần qua màng lọc: 0.1 um, xử lí tia gamma và bất hoạt nhiệt
  • Mức endotoxin thấp (<10 EU/mL) và hemoglobin thấp (<10 mg/mL)
  • Đáp ứng tất cả nhu cầu về nghiên cứu hoặc sản xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *