822464_world_512x512

Huyết thanh FBS

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Công nghệ True Pool cho chất lượng và thành phần ổn định và đồng nhất theo từng lô sản xuất
  • Có nhiều nguồn gốc khác nhau: US, South America, Canada, Australia, New Zealand
  • Xử lý ba lần qua màng lọc: 0.1 um, xử lí tia gamma và bất hoạt nhiệt
  • Mức endotoxin thấp (<10 EU/mL) và hemoglobin thấp (<10 mg/mL)
  • Đáp ứng tất cả nhu cầu về nghiên cứu hoặc sản xuất