822464_world_512x512

Exgene™ Clinic SV

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Exgene™ Clinic SV

Hãng sản xuất: GeneAll

Xuất xứ: Hàn Quốc
– sd cho gen, ty thể, vi khuẩn, ký sinh trùng từ các mẫu lâm sàng khác nhau bao gồm: mô, máu toàn phần hoặc các dịch cơ thể