822464_world_512x512

Hệ thống điện di mao quản tự động Qsep 400

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • 4 mao quản
  • Thời gian phân tích nhanh: 2-7 phút / 4 mẫu
  • Độ phân giải: 1-4 bp
  • Độ nhạy: 5 pg / ul