822464_world_512x512

Hệ thống hạ lạnh theo chương trình

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Thể tích từ 1.7-180L
  • Sử dụng cho các ứng dụng:

– IVF và tế bào gốc

– Bảo quản mẫu mô, máu, tinh trùng, trứng,…

– Ứng dụng trong ngân hàng máu

– Lưu trữ dược phẩm, vaccine,…

– Bảo quản đông lạnh tế bào

– Trữ đông tủy xương

– Ngân hàng mô, tế bào, máu cuống rốn,…