822464_world_512x512

Hệ thống thao tác chất lỏng bằng sóng âm Echo 525/650

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Ứng dụng trong sinh tổng hợp gene, chuẩn bị phản ứng PCR/qPCR, thực hiện quy trình giải trình tự NGS cho DNA/RNA, hoặc giải trình tự Sanger, chuẩn bị mẫu cho các kĩ thuật “single-cell”…
  • Công nghệ Echo bắn giọt nhỏ bằng sóng âm ADE, đẩy giọt chính xác ngược chiều trọng lực
  • Thao tác cực kì chính xác thể tích nhỏ đến 2.5nL cho phép thu nhỏ xét nghiệm
  • Chuẩn bị đĩa mẫu nhanh hơn 50-100 lần so với phương pháp truyền thống
  • Bộ phần mềm Echo Software Applications giúp dễ dàng xây dựng protocol Labcyte Access Laboratory Workstation giúp tăng thông lượng thí nghiệm