822464_world_512x512

Hệ thống thao tác chất lỏng bằng sóng âm Echo 525/650

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Ứng dụng trong sinh tổng hợp gene, chuẩn bị phản ứng PCR/qPCR, thực hiện quy trình giải trình tự NGS cho DNA/RNA, hoặc giải trình tự Sanger, chuẩn bị mẫu cho các kĩ thuật “single-cell”…
  • Công nghệ Echo bắn giọt nhỏ bằng sóng âm ADE, đẩy giọt chính xác ngược chiều trọng lực
  • Thao tác cực kì chính xác thể tích nhỏ đến 2.5nL cho phép thu nhỏ xét nghiệm
  • Chuẩn bị đĩa mẫu nhanh hơn 50-100 lần so với phương pháp truyền thống
  • Bộ phần mềm Echo Software Applications giúp dễ dàng xây dựng protocol Labcyte Access Laboratory Workstation giúp tăng thông lượng thí nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *