822464_world_512x512

Hệ thống kiểm tra chất lượng tế bào Vi-cell XR

Là phương pháp thống kê tự động về số lượng và chất lượng tế bào

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Dựa vào phương pháp loại trừ bằng thuốc nhuộm TRYPAN BLUE cho kết quả thống kê về số lượng tế bào sống/chết, phân bố kích cỡ tế bào và nồng độ tế bào.

+ Phân bố kích cỡ tế bào: 2-70µm, cho phép phân tích thêm tế bào nấm men và các tế bào nhỏ hơn

+ Thời gian phân tích: < 2.5 phút

+ Nồng độ tế bào: 5 x 104 – 1 x 107 tế bào/ml

Hệ thống phân tích có thể được tùy chỉnh để đảm bảo số lượng tế bào phù hợp và chính xác cho hệ thống đơn giản như các tế bào CHO và các mẫu phức tạp hơn như nấm men

Để hiểu rõ hơn về hệ thống này và nguyên lý hoạt động của nó, mời các bạn xem video dưới đây:

Tham khảo thêm về sản phẩm TẠI ĐÂY