822464_world_512x512

Các giải pháp trong nghiên cứu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

covid19-banner

Các nhà khoa học trên toàn cầu đang nỗ lực trong việc hiểu thêm về virus SARS-CoV-2 để phát triển các liệu pháp cho COVID-19, bao gồm:

 • Vaccine
 • Protein tái tổ hợp, bao gồm các kháng thể đơn dòng trị liệu
 • Tái sử dụng các phân tử thuốc đã được công nhận, hoặc đang được thử nghiệm lâm sàng, đối với các loại virus khác
 • Phát triển các công cụ nghiên cứu và chẩn đoán virus sử dụng kháng thể

Dưới đây là những ứng dụng phổ biến trong nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm bao gồm cả phát triển dòng tế bào, ái lực liên kết, trung hòa virus, hiệu giá virus,…

Common application for infectious disease research

Trong đó, có thể kể đến một số ứng dụng được sử dụng trong nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19, bao gồm:

 • Đếm tế bào sống chết
 • Phát triển dòng tế bào
 • Đánh giá ái lực liên kết antigen/protein
 • Định lượng nucleic acid/protein (không đặc hiệu)
 • Định lượng nucleic acid / protein (đặc hiệu)
 • Trung hòa virus
 • Cơ chế gây bệnh virus
 • Hiệu giá virus

Quy trình phát triển vaccine sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn công nghệ, mỗi công nghệ sẽ có những ưu điểm riêng. Dưới đây là một quy trình chung để phát triển vaccine sử dụng kháng protein tái tổ hợp là chất sinh miễn dịch:

 1. Sàng lọc các chất sinh miễn dịch – Tìm ra các chất sinh miễn dịch đặc hiệu virus qua sàng lọc ái lực sử dụng kỹ thuật Phage display
 2. Đánh giá đặc tính chất sinh miễn dịch – Tìm ra các chất sinh miễn dịch tiềm năng ao nhất cho nghiên cứu tiếp theo
 3. Biến đổi protein – Tối ưu hóa trình tự và cấu trúc của chất sinh miễn dịch tiềm năng để nâng cao khả năng kháng virus
 4. Chuyển gen và tạo dòng tế bào – Đưa trình tự chất sinh miễn dịch vào tế bào để biểu hiện protein
 5. Sàng lọc các chỉ tiêu chất lượng – Sàng lọc các tế bào để xác định dòng tế bào có khả năng biểu hiện cao và chỉ tiêu chất lượng đáp ứng
Hệ thống ghi hình ảnh tế bào ImageXpress Pico
Our ImageXpress systems offer an end-to-end solution for high-content screening and analysis. All our systems support a wide range of applications, increased throughput, and streamlined workflows.
Máy đọc đĩa đa năng SpectraMax i3x
Our SpectraMax® series of microplate readers measure absorbance, fluorescence, and luminescence plus additional detection modes with available upgrades for western blot, cell imaging, and fast kinetics with injectors. GMP/GLP labs can meet FDA guidelines with our SoftMax Pro GxP compliance and validation solution.
Phần mềm phân tích đáp ứng GxP SoftMax Pro
SoftMax® Pro 7.1.1 GxP Software is the latest, most secure software to achieve full FDA 21 CFR Part 11 compliance with streamlined workflows to ensure data integrity. Every step is optimized to simplify analysis and reporting to support our microplate readers.
Máy nhặt khuẩn lạc tự động QPix 400 Series
The QPix™ 400 Series Microbial Colony Pickers combine intelligent image analysis with precise automation for fast and efficient screening of large libraries. Capable of picking up to 3000 colonies per hour, it will streamline your workflow.  
Máy chọn dòng tế bào tự động ClonePix 2
The ClonePix™ 2 Mammalian Colony Picker is a fully automated system for the selection of high-value clones used in antibody discovery and cell line development.
Máy chia tế bào đơn tự động CloneSlect Singe-Cell Printer
The CloneSelect™ Single-Cell Printer™ Series deposits single cells gently and with high efficiency using a patented, inkjet-like disposable, one-way dispensing cartridge.  
Máy phân tích chât lượng tế bào tự động CloneSelect Imager
The CloneSelect™ Imager is a high-throughput automated solution for imaging and analyzing mammalian cells.
Máy rửa đĩa tự động AquaMax
Our washers provide speed and configurability options—from single-tube dispensing to washing full 96- and 384-well plates.

Xem thêm: https://www.moleculardevices.com/applications/coronavirus-vaccine-research

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin