822464_world_512x512

Ứng dụng số 1: Khám phá chương trình thao tác của pipet điện tử Xplorer

Tại sao bạn lại chọn một pipet điện tử trong khi nó đắt hơn pipet cơ học gấp 4 lần?

Câu trả lời ở đây:

Click vào  đây : Xplorer

Trên website click vao ô

untitled1

Đợi vài giây, sẽ có cửa sổ như sau hiển thị. Từ cửa sổ bên dưới bạn có thể dễ dàng tham khảo các ứng dụng của Xplore cũng như la học cách sử dụng

untitled

 

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin