822464_world_512x512

Hệ thống Minibioreactor cho tối ưu điều kiện nuôi cấy

csm_m2p-labs-2019-05_02c_328557c22b

Tối ưu quy trình và môi trường nuôi cấy là những yếu tố quan trọng trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm protein. Tuy nhiên, với những phương pháp nuôi cấy truyền thống có những giới hạn về số lượng mẻ song song, tiêu tốn nhân lực và vật tư tiêu hao.Bạn nghĩ sao về một hệ thống bioreactor có thể thực hiện lên đến 48 mẫu song song?

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin