822464_world_512x512

Hệ thống Realtime PCR

Model: abCyclerQ

Hãng sản xuất: AIT Biotech – Singapore

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • 6 kênh màu
  • Tốc độ gia nhiệt 6.1°C
  • Chức năng Gradient trên 12 cột
  • Đọc 96 giếng trong 7 giây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *