822464_world_512x512

Máy nhân gene PCR tốc độ cao có chức năng 2D Gradient X50S

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

* Block nhiệt:

– 96 vị trí cho ống PCR 0.2ml; 12 vị trí cho dây PCR 8 ống thể tích 0.2ml, 1 vị trí cho đĩa chạy PCR 96 giếng

– Cấu tạo bằng bạc

– Tốc độ gia nhiệt: 10ºC/giây

– Dải nhiệt độ: 4ºC – 99ºC

– Công nghệ gia nhiệt: Có 6 tấm Peltier elements với công nghệ Triple Circuit

– Mức độ đồng nhất của block nhiệt: ± 0.2ºC

– Độ chính xác điều khiển: ± 0.15ºC

– Chương trình gradient 2D được thiết lập một cách hoàn hảo, hỗ trợ cho người sử dụng ở mức cao nhất lên tới cả 12 hàng và 8 cột

– Công nghệ gradient: Steady Slope cho phép chuyển dễ dàng quy trình chạy phản ứng PCR từ chế độ gradient sang chế độ bình thường.

– Dải Gradient: 1ºC – 30ºC

– Dải Gradient nhiệt độ: 30ºC – 99ºC

* Bảng điều khiển:

– Màn hình cảm ứng được tích hợp sẵn phần mềm trong máy

– Quản lý, phân cấp người sử dụng tương tự Microsoft Windows

– Có thể mở rộng bộ nhớ thông qua Multimedia Card và USB

– Có thể đồng thời điều khiển tới 10 máy PCR cùng 1 lúc