822464_world_512x512

Máy rửa khay vi thể IW8

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Máy rửa IW8 được thiết kế sử dụng cho rửa nhiều loại đĩa 96 giếng, microstrip

– Thiết bị có thể lập trình đầy đủ đảm bảo giải pháp nhiều bước, hút (hút, kết hợp hút / phân phối chất lỏng và ngâm, cũng như chu kỳ ngâm trong một khoảng thời gian cụ thể).

– Dung tích rửa nhỏ nhất:  25 μl

– Dung tích rửa lớn nhất:  1600 μl

– Bước tăng dung tích: 25 μl

– Độ chính xác: ±2,5%

– Dung tích còn sót trên đĩa rửa: ≤2 μl

– Số kênh rửa: 8

– Chu kì rửa: 1–15

– Thời gian hút: 0.2 -3 s

– Tốc độ hút/phân phối: 3 level

– Thời gian ngâm nước: 0–300 sec

– Thời gian rung lắc: 0– 150 sec

– Số hàng rửa: 1- 12

– Thời gian rửa 1 đĩa  (350 μl): ≤ 45 sec

– Số chương trình: 100