822464_world_512x512

Máy vortex đĩa CVP-2

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Thiết bị kết hợp 4 trong 1:

  1. Ly tâm với lực ly tâm tối đa 245 x g (1500 vòng/ phút)
  2. Trộn với tốc độ 300-1200 vòng/ phút, thời gian cài đặt trộn: 0-60 giây
  3. Ly tâm/ trộn
  4. SMS: thực hiện thuật toán SMS (lặp lại chu kỳ: quay ly tâm – trộn – quay ly tâm)

– Khả năng tải: Đồng thời 2 đĩa PCR

– Dải tốc độ ly tâm: 300-1500 vòng/ phút

– Lực ly tâm thấp nhất khi tốc độ ly tâm đạt 1500 vòng/ phút: 175 x g

– Dải tốc độ trộn: 300-1200 vòng phút