822464_world_512x512

Monarch® DNA Gel Extraction Kit

Tên sản phẩm: Monarch® DNA Gel Extraction Kit

Hãng sản xuất: New England Biolabs/ Mỹ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Ứng dụng: Tinh sạch sản phẩm DNA từ gel agarose.

  • Thể tích thu nhận: 6 μl
  • Thiết kế cột loại bỏ hoàn toàn đệm và muối tồn dư trong sản phẩm.
  • Thiết kế thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng nhựa ít nhất có thể, vỏ hộp có thể tái chế.

 

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩmQuy cách
T1020S50 phản ứng
T1020L250 phản ứng