822464_world_512x512

Bình trữ mẫu trong Nitơ lỏng

Hãng sản xuất: Chart MVE

Ứng dụng: Trữ và bảo quản các mẫu vật liệu sinh học như: Phôi, tế bào người, tế bào động vật, tế bào thực vật, tinh trùng, máu, tảo, nấm,…

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Mẫu được bảo quản ở nhiệt độ thấp nhất là -196°C và bảo quản trong Nitơ lỏng
  • Tủ chứa được nhiều loại mẫu với dung tích khác nhau
  • Kiểm soát mực Nitơ bằng phần mềm TEC 3000
  • Bình có 2 lớp, với cấu trúc thành vững chắc. Giữa 2 lớp thành bình có lớp chân không cách nhiệt giúp hạn chế sự hao hụt Nitơ