822464_world_512x512

Thiết bị giữ chuột Durham

Model: 37100 – Durham Holders

Hãng sản xuất: Ugo Basile

Xuất xứ: Ý

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Thiết bị giữ chuột Durham là thiết bị giữ chuột mới cho các kích thích dây thần kinh bậc ba, phụ kiện mới nhất sử dụng với các hệ thống Plantar Test và Dynamic Plantar Aesthesiometer.

Thiết bị được thiết kế hoàn toàn phù hợp với các kích thích nhiệt hồng ngoại của Plantar Test, hay kích thích cơ học của Dynamic Aesthesiometer, được sử dụng để đánh giá sự co rút chân sau. Với thiết bị này cho phép các ứng dụng cho cùng các kích thích tới các vùng thần kinh ở vị trí dây thần kinh sinh ba.

Một bộ thiết bị gồm thiết bị giữ cho chuột cống nhỏ (175 – 250 g) và cho chuột cống lớn (250 – 400 g)

Xem thêm: http://www.ugobasile.com/products/catalogue/pain-and-inflammation/item/81-37100-durham-animal-holders-orfacial-stimulation.html