822464_world_512x512

Thiết bị đếm tế bào tự động chuẩn GMP LUNA-FX7

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • LUNA-FX7 ™ là thiết bị đếm tế bào mạnh mẽ, với độ chính xác đếm tế bào cao, các tùy chọn slide 1, 3 và 8 buồng mới với hệ thống quang học hiện đại, phát hiện huỳnh quang kép và ánh sáng trắng, tự động lấy nét chính xác và đạt tiêu chuẩn.
  • LUNA-FX ™ có các tính năng kiểm soát chất lượng tích hợp và các slide thẩm định chính xác phục vụ quá trình QC và sản xuất.
  • Không chỉ dễ sử dụng,  độ chính xác và thông lượng sử dụng được nâng cao, phần mềm  nâng cấp, LUNA-FX7 ™ còn giúp cải thiện hiệu quả và bảo mật cho quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm.
  • Các dòng tế bào đã được thẩm định trên thiết bị đếm tế bào tự động LUNA-FX7 ™: 3T3-L1 (Phôi), A549 (Phổi), AsPC-1 (Tụy), BAEC (động mạch), Colon26L5 (Ung thư biểu mô đại tràng), DLD-1 (Đại tràng), H1975 (Phổi), HCT116 (Đại tràng), Hek-293 (thận phôi), HL60 (Máu ngoại vi), J774A.1 (Cổ trướng), RAW264.7 (Cổ trướng), SY5Y (Tủy xương), U2OS (Xương), U937 (Tràn dịch màng phổi / màng phổi, tế bào dòng lympho, tế bào dòng tủy), K562 (Tủy xương), PBMC (Máu), M1 (Nguyên bào cơ) (Nguồn tế bào: ATCC)