822464_world_512x512

Thiết bị đếm tế bào tự động tích hợp huỳnh quang LUNA-FL™

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • LUNA-FL ™ là bộ đếm tế bào huỳnh quang đo khả năng sống  và đếm số lượng tế bào. Hệ thống quang học tích hợp tiên tiến nhất giúp LUNA-FL ™ khác biệt với các bộ đếm tế bào khác bằng cách tăng tốc độ đếm và độ chính xác vô cùng cao ở bất kỳ loại tế bào nào.
  • Bộ đếm tế bào tự động LUNA-FL ™ là một thiết bị nhỏ gọn độc lập với kính hiển vi huỳnh quang kết hợp và phần mềm phân tích hình ảnh. Giao diện màn hình cảm ứng tương tác giúp đếm tế bào chính xác.
  • Quang học huỳnh quang kép để phân tích tế bào nhạy cảm
  • Đếm tế bào không phụ thuộc thuốc nhuộm với hệ thống quang học trắng
  • Độ chính xác cao
  • Tối ưu hóa cho các tế bào sơ cấp, tế bào gốc, PBMC, tế bào đơn nhân lách (Splenocytes), v.v.
  • Chi phí hợp lý và sàng lọc tế bào theo kích thước
  • Giao diện đồ họa thân thiện với người dùng