822464_world_512x512

Thiết bị phân tích tế bào bằng phương pháp dòng chảy CytoFLEX/DxFLEX

Model: CytoFlex S

Hãng sản xuất: Beckman Coulter – Mỹ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Phân tích mẫu chỉ trong 32 phút
  • Có khả năng phân tích hạt nano < 200nm
  • Hệ thống có thể nâng cấp từ 4 đến 13 kênh màu