822464_world_512x512

Kit tinh sạch sản phẩm PCR bằng hạt từ

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên sản phẩm: Agencourt AMPure XP

Hãng sản xuất: Beckman Coulter – Mỹ

–  Agencourt AMPure XP tối ưu bộ đệm hạt từ để thu hồi các mảnh DNA 100 bp và lớn hơn. Mồi, nucleotide, muối, và các enzym dư thừa có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng quy trình rửa đơn giản.

    Sản phẩm tinh sạch bằng kit Agencourt AMPure XP được sử dụng trong các ứng dụng sau:

  • PCR
  • Sequencing
  • Genotyping
  • Phân tích đoạn (Fragment Analysis)
  • Primer walking
  • Cloning

– Kit Agencourt AMPure XP có thể dùng để tinh sạch sản phẩm PCR ở dạng đĩa 96 hoặc 384 giếng. Bảng thông số dưới đây thể hiện số phản ứng tinh sạch dựa trên thiết lập của người sử dụng