822464_world_512x512

Thiết bị vận chuyển CryoPod™

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Giữ mẫu trong pha hơi của nitơ lỏng < -150°C trong > 4h

– Ghi chép tất cả các sự kiện nhiệt độ, thời gian vận chuyển, và báo động khi nhiệt độ ra ngoài khoảng cho phép.

– Gọn nhẹ (7kg khi đầy), an toàn và thuận tiện

– Đi kèm thiết bị nạp Nito lỏng tự động, nhanh chóng, an toàn cho người sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *