822464_world_512x512

Thiết bị vận chuyển CryoPod™

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Giữ mẫu trong pha hơi của nitơ lỏng < -150°C trong > 4h

– Ghi chép tất cả các sự kiện nhiệt độ, thời gian vận chuyển, và báo động khi nhiệt độ ra ngoài khoảng cho phép.

– Gọn nhẹ (7kg khi đầy), an toàn và thuận tiện

– Đi kèm thiết bị nạp Nito lỏng tự động, nhanh chóng, an toàn cho người sử dụng