822464_world_512x512

Hộp đựng mẫu

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Có sẵn các loại hộp chuẩn SBS*: loại cơ bản hoặc loại tiết kiệm không gian với nắp thấp, cùng với các tính năng bổ sung như: Khóa tube, khóa xoay, khóa nắp hộp và định danh bằng 2D barcode để đảm bảo an toàn cho mẫu.
  • Kích thước: chiều dài 127.76mm ± 0.25 mm x chiều rộng 85.48 mm ± 0.25mm
  • Từ hộp đông polypropylene với nắp trong suốt cho phép định vị mẫu dễ dàng cho đến hộp giấy với nắp có bản lề cho phép thuận tiện chọn mẫu bằng một tay
  • Có đáy mở, cho phép định danh nhanh chóng bằng máy đọc mã 2D barcode