822464_world_512x512

Khám phá công nghệ hạt từ MACS

Đây là công nghê đươc ứng dụng để tách tế bào chuộng nhật hiện nay

Nhẹ nhàng cô lập các tế bào còn sống và đảm bảo chức năng tế bào

Các kĩ thuật nghiên cứu có thể áp dụng trực tiếp vào lâm sàng
CÔNG NGHỆ MACS ĐƯỢC PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN BA ĐIỂM ĐỘC ĐÁO SAU:

Hạt từ MACS Microbead

 • Gồm các hạt nhỏ (50nm) siêu thuận từ kết hợp với  kháng thể có độ đặc hiệu cao
 • Yêu cầu thời gian ủ ngắn (15 phút)
 • Là chất phân hủy sinh học và không gây độc hại
 • Không cần phải tách hạt từ: Các tế bào được đánh dấu có thể dùng trực tiếp để phần tích dòng chảy, nuôi cấy và các ứng dụng khác


Cột MACS

 • Nhẹ nhàng với tế bào
 • Tế bào được rửa một cách triệt đ
 • Thuận lợi để làm việc trong điều kiện vô trùng

Bộ tách MACS

 • Độ tinh khiết , khả năng phục hồi, và tồn tại tuyệt vời của các tế bào tách
 • Tách hiệu quả các tế bào thường cũng như các tế bào hiếm
 • Chiến lược tách inh hoạt: lựa chọn tích cực, loại bỏ, hoặc phân loại
 • Thích hợp cho các qui mô tế bào từ nhỏ đến lớn
 • Lựa chọn tách bằng tay hoặc tự động

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin