822464_world_512x512

Phương pháp chuyển gen vào nhân tế bào hữu hiệu – Nucleofection

anh-3

Nucleofection là phương pháp chuyển gen dựa trên nguyên tắc chuyển gen bằng xung điện, sẽ chuyển các vật chất di truyền như DNA, RNA vào tế bào nhờ vào một hiệu điện thế và hóa chất đặc hiệu với loại tế bào. Phương pháp này được biết đến với tên là công nghệ Nucleofector được phát minh công ty Công nghệ sinh học Amaxa và thuộc bản quyền kinh doanh của tập đoàn Lonza.

Với phương pháp này chất nền sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân và tế bào chất. Mặt khác, ở các phương pháp không dùng virus phải nhờ vào sự phân chia của tế bào để chuyển DNA vào nhân. Vì vậy phương pháp nucleofection cho phép chúng ta chuyển gen vào những tế bào không phân chia tế bào thần kinh, tế bào máu tĩnh (resting blood cell)

anh 1

Hình 1: Phương pháp lipofection chỉ chuyển gen vào tế bào chất; phương pháp electroporation chuyển gen chủ yếu và tế bào chất và một phần nhỏ vào nhân; phương pháp Nucleofection chủ yến chuyển gen vào nhân và một phần nhỏ vào tế bào chất; phương pháp chuyển gen sử dung virus chỉ chuyển gen vào nhân ( nhưng mang nhiều nguy cơ tiềm ẩn)

Khi so sánh chi tiết giữa các phương pháp thì phương pháp nucleofection cho nhiều ưu điểm vượt trội

anh 2

Hình 2: Phương pháp Nucleofection cho hiệu suất cao hơn so với các phương pháp không sử dụng virus và có nhiều ưu điểm vượt trội

Xem Video

 

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin