822464_world_512x512

Phân lập DCs từ máu ngoại vi

dc_and_lymphocyte_sem1

DCs từ máu ngoại vi được làm giàu như mô tả trong tài liệu (12-15). Ngắn gọn là, PBMCs được ủ với mAbs kháng CD3 và kháng CD14 trong 30 phút trên đá lạnh, và loại bỏ các tế bào gắn với các aABs này bằng các viên bi từ phủ Ig kháng chuột của cừu (M-450; Dynal, Oslo, Norway). Các tế bào CD3- /CD14- tiếp tục được ủ với các viên bi nhỏ gắn CD4 (Miltenyi Biotec., Bergisch Gladbach, Germany), và sau đó các tế bào CD4+ được làm giàu bằng cách chuyển qua cột tách từ tính Mini MACS® (Miltenyi Biotec.).

download

Bằng cách này, phần trăm DCs (lúc đầu < 1% tổng PBMCs) tăng lên tới 20-50%, tùy thuộc vào từng cá nhân. Kết quả là tập hợp làm giàu DC (các tế bào CD4+/CD3-/CD14-) được nhuộm bằng mAb kháng CD-11c được gắn PE, cốc tai gắn FITC, và mAb kháng HLA-DR gắn PE-Cy5. Các tế bào đã nhuộm sau đó được phân tích và phân loại bằng kỹ thuật đo dòng chảy tế bào EPICS ELITER® (Coulter, Hialeah, FL). Độ sạch của các tế bào được phân loại luôn luôn lớn hơn 96% khi phân tích lại bằng FACScan (Becton Dickinson). Vì vậy, hai đoạn phân biệt về kiểu hình của DC1s và DC2s được thu thập và sử dụng trong MLR.

maxresdefault

Nguồn:  Nghiên cứu mù đôi, nhóm đối chứng giả dược – Đánh giá tác dụng miễn dịch của Hợp chất tương quan hexose hoạt tính (AHCC) trên tình nguyện viên khỏe mạnh
Naoyoshi Terakawa, Yoichi Matsui, Sohei Satoi, Hiroaki Yanagimoto, Kanji Takahashi, Tomohisa Yamamoto, Jun Yamao, Soichiro Takai, A-Hon Kwon, and Yasuo
Kamiyama
Khoa phu thuật, Đại hc Y Kansai, Osaka, Nht Bn

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá tác dụng của việc sử dụng hợp chất tương quan hexose hoạt tính (AHCC) lên đáp ứng miễn dịch bằng cách điều tra số lượng và chức năng của các tế bào tua tuần hoàn (DCs) ở tình nguyện viên khỏe mạnh. Hai mốt tình nguyện viên khỏe mạnh được nhận ngẫu nhiên giả dược hoặc AHCC với liều 3.0 g/ngày trong 4 tuần. Đo số
lượng cụm phân dị tuần hoàn (CD-Cluster of Differentiation) 11c+ DCs (DC1) và CD11c- DCs (DC2). Thực hiện phản ứng hỗn hợp bạch cầu dị sinh (MLR). Đo hoạt tính tế bào diệt tự nhiên
(NK) và đáp ứng tăng sinh của các lympho bào T hướng tác nhân gây giãn phân (phytohemagglutinin [PHA]). Chúng tôi cũng đo khả năng sản xuất cytokine được kích thích bởi lipopolysaccharide [interleukin (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, interferon gamma, yếu tố hoại tử khối u-α). Nhóm AHCC (n=10) sau khi tiêu thụ AHCC có số lượng tổng DCs cao hơn đáng kể so với ban đầu và các giá trị của các nhóm đối chứng (n=11). Số lượng DC1s trong nhóm AHCC sau tiêu thụ cao hơn đáng kể so với ban đầu. DC2s trong nhóm AHCC tăng đáng kể so với nhóm đối chứng. MLR trong nhóm AHCC tăng đáng kể so với nhóm đối chứng. Không khác biệt đáng kể về PHA, hoạt tính tế bào NK, khả năng sản xuất cytokine giưa các nhóm. Việc tiêu thụ AHCC gia tăng số lượng DCs và chức năng của DC1s, có vai trò trong miễn dịch
đặc hiệu.

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin