822464_world_512x512

Hệ thống thao tác pipette tự động 96 kênh

103137

Nếu có 1 hệ thống như thế này trong phòng thí nghiệm thì thật là …happy đúng không các bạn?

 

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin