822464_world_512x512

Ứng dụng số 6: Các công cụ hữu hiệu từ New England Biolabs

Các công cụ hữu hiệu từ New England Biolabs – NEB


Enzyme Finder

Sử dụng công cụ này để chọn các enzyme cắt giới hạn dựa theo tên, trình tự, đầu cắt và loại. Nhập trình tự vào ông trống bên phải, Enzyme finder sẽ xác định chính xác enzyme bạn cần.

(Click here)


DNA Sequences & Maps Tool

Đây là công cụ giúp tìm những tài liệu trình tự nucleotide được sử dụng phổ biến trong
sinh học phân tử như plasmid, viral, bateriaphage…

(Click here)


Double Digest Finder

Là một công cụ tiết kiệm thời gian, được dùng lựa chon buffer cho phản ứng cắt đồng
thời 2 enzyme cắt giới hạn (Double digest). Chọn đúng buffer sẽ tránh được trường hợp
cắt không đặt hiệu ( star activity) và mất mẫu.
(Click here)

PCR Selection Tool

Công cụ để chọn chính xác DNA polymerase cho phản ứng PCR, như khuếch đại trình tự
dài, phức tạp, giàu GC hoặc scDNA- DNA có 1 bản sao
(Click here)

Tm Calculator

Xác định nhiệt độ bắt cặp, hỗ trợ thiết lập protocol chạy PCR. Chỉ cần nhập các thông
số: loại DNA polymerase, nồng độ primer và trình tự primer Tm Calculator sẽ cung cấp
cho bạn điều kiện phản ứng thành công
(Click here)

NEBcutter® V2.0
Phần mềm hỗ trợ xác định sơ đồ cắt của trình tự DNA
(Click here)

NEBiocalculator
Là một phần mềm tính toán và chuyển đổi các đơn vị chuyên ngành cho DNA/RNA.
Ngoài ra có thể chuyển đổi từ khối lượng sang mole, từ OD sang nồng độ, độ pha
loãng và phân tử khối.
(Click here)

NEBuilder®

NEBuilder® được sử dụng để thiết kế primer cho phản ứng nối ” Gilson Assembly” dựa
trên trình tự đoạn đưa vào và polymerase để khuếch đại
(Click here)

NEBaseChanger™

NEBaseChanger dùng để thiết kế mỗi đặc hiệu cho những nghiên cứu về đột biến
sử dụng Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit. Ngoài ra NEBasechanger cũng cho
biết nhiệt độ bắt cặp dựa vào trình tự và primer
(Click here)

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin